ВЪЗДИГАНЕ ОТ СИНЬО - Николай Д. ПЕТКОВ

 

 

Пиесата е отличена на XI издание на конкурса за
българска драматургия с Награда за млад автор до 40 години

чети на PDF