ПРОФИЛ НА КУПУВАЧАОтвори всички | Затвори всички

СЪОБЩЕНИЕ
За промяна на датата и часа на отваряне на офертите по обявената процедура с предмет „Избор на Изпълнител за изработка, отпечатване и доставка на печатни рекламно-информационни материали за промотиране дейността, премиерните и репертоарни спектакли на Драматично-куклен театър Иван Радоев”

На основание чл. 53 от ППЗОП Ви уведомявам, че на 18.02.2020 год. от 13.00 часа ще бъдат отворени получените оферти за участие в обществена поръчка с предмет „Избор на Изпълнител за изработка, отпечатване и доставка на печатни рекламно-информационни материали за промотиране дейността, премиерните и репертоарни спектакли на Драматично-куклен театър Иван Радоев”

11.02.2020 год.

Процедури по ЗОП

Публични поканиДиректни възлаганияАктуализация на текущи договориПредварителни обявленияВътрешни правила

Становища на АОППредварителен контрол на АОПГАЛЕРИЯ


КОНТАКТ


Информация за връзка

ул. Васил Левски, 155
5800 Плевен, България

info@theatre-pleven.bg

+359 64 848 053

ИЗПРАТЕТЕ НИ СЪОБЩЕНИЕ

Длъжностно лице по защита на личните данни - адвокат Петко Георгиев Петков, тел. 0899 434 643 и 068 600 511, e-mail: petkov.bg@abv.bg